Pénzügyi tanácsadó és vagyonkezelő

Hitelre van szüksége? - de nem tudja kitől?
Kérdésére a választ itt megtalálja!
Bemutatkozás
Elérhetőség
Vélemények
Regisztráció
Fogalomtár
Partnerek
Fórum

Felelősségbiztosítás

A kezdet kezdetén


Valamikor a messze keleten a nagy karavánok idejében történt, hogy több száz kilométereken át szelték a sivatagot a karaván utak. Ebben az időben túl nagy volt a távolság a városok között, erre felfigyeltek a tolvajok a könnyű pénzszerzési lehetőség miatt. A sok tolvajlást és rablást megunt kereskedők összefogtak, hogy ennek véget vessenek. Összeültek és megbeszélték, hogy létrehoznak egy olyan pénzalapot, amiben minden kereskedő egyenlően tesz be pénzt rendszeresen, ha valamelyik kereskedő karavánját megtámadják és kirabolják, akkor ebből a pénzalapból kártalanítják a kereskedőt. Innen indult el hódító útjára a Biztosítás, mint egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja, hogy egy szervezet bizonyos rendszeres összeg fejében ellenszolgáltatást nyújt. A karavánok tulajdonosai létrehozták az első veszélyközösséget, mely alapja minden biztosításnak, hiszen minél nagyobb a közösség, annál több felé oszlanak a költségek, így megoszlik a befizetendő szolgáltatási díj.

Ez az oldal a Biztosítás egyik fontos ágazatáról szól a felelősségbiztosításról.

Általános felelősségbiztosítás


Ez a biztosítási módozat arról szól, hogy a biztosító megtéríti a biztosított által a szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Tulajdonképpen ez a biztosítási forma arra lett létrehozva, ha Ön, mint biztosított személy, nem szándékosan kárt okoz valakinek, akkor ezt a biztosító megtéríti a károsultnak.

Lehet több formában is kötni különböző szolgáltatásokra, de úgy is elterjedt, hogy más biztosítási szerződésben (pl: Vagyonbiztosítás) megtalálható, mint plusz kiegészítő szolgáltatás. Ilyen formában érhető el a legtöbb ember számára, talán Önnek is.

Sokan nem tudják, de a felelősségbiztosítás, ha egy másik szerződésben kiegészítőként szerepel, akkor nagyon kedvező a díja a szolgáltatás arányaihoz képest. Nem beszélve arról, hogy több mindenre kiterjeszthető. Az életünk során nem csak mi okozhatunk valakinek kárt, hanem a lakásunk, a gyerekünk, a házi kedvencünk is. Természetesen ez nem csak a lakókörnyezetünkben történhet meg, hanem bárhol az országban, sőt akár Európában is. E biztosítás sajátossága, hogy az említett esetekben és helyszíneken is szolgáltat.


Pár példa arra, hogy milyen esetekre jó ez a szolgáltatás:

- A barátunk lakásában vagyunk egy összejövetelen. A hangulat a tetőfokára hág és elindul a tánc és a szórakozás. A mulatság hevében Ön neki esik barátja plazma tévéjének és az összetörik. A kár jelentős, és barátja ragaszkodik hozzá, hogy fizesse meg az okozott kárt. Abban az esetben, ha az Ön lakásbiztosításának része a személyi felelősségbiztosítás, akkor ennek a terhére a Biztosító kifizeti a barátjának azt a kárt, amit Önnek kellett volna.
- Egy társasházban lakunk és egy szombati napon Ön éppen mos. A mosás közben elromlik a mosógép és eláztatja a fürdőszobát. A padló átázik és az Ön alatt lakónál a plafonon folyik tovább. A kár most is jelentős és a szomszédja szeretné, ha helyrehozná a mosógép által okozott hibát. Ebben az esetben is, ha az Ön lakásbiztosításának vagy társasház biztosításának része az ingatlan felelősségbiztosítás, ugyan úgy jár el a Biztosító.
- Egy vasárnap délután látogató érkezik hozzánk. A házi kedvencünk kissé ingerült és ennek következtében neki támad a látogatónknak. A kár ez esetben több tényezőből áll. Elszakadt nadrág, egészségügyi ellátási költség, kiesett jövedelem. Amennyiben az Ön lakásbiztosításának része a háziállat tartói felelősségbiztosítás, a költségeket itt is a Biztosító téríti meg.


A felelőségbiztosítás további formáiMunkáltatói felelősségbiztosítás


A munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggésben keletkezett kárát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Eszerint a munkáltató a dolgozónak munkaviszony keretében okozott kárért vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben felel. E biztosítás keretében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a biztosított a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Termék- és szolgáltatás felelősségbiztosítás


Fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó (kereskedő) a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt a polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. tv. szabályai szerint, kártérítési kötelezettséggel tartozik. Nem fedezi a biztosítás a termék vagy a szolgáltatás hibás teljesítéséből eredő szavatossági igényeket.


Környezetszennyezési felelősségbiztosítás


E módozat fedezetet nyújt azon váratlan, balesetszerűen és előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezési károkra, amelyért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Speciális felelősségbiztosításokEgyedi, a szakmai sajátosságokat figyelembe vevő felelősségbiztosításaink az alábbi esetekre köthetőek:

Fuvarozói felelősségbiztosítás


A biztosító fedezetet nyújt azokra a kártérítési igényekre, amelyeket a biztosított által fuvarozott idegen vagyontárgyakban keletkezett károkért a vele szemben érvényesítenek, feltéve, hogy a károkért a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Szállodai szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása


a biztosító megtéríti a vendégek azon értékeinek megsemmisülése vagy megsérülése miatt bekövetkezett kárt, amelyet a szobájában vagy a szálláshelyen arra kijelölt helyen helyezett el, illetve arra jogosult személynek adta át (kivételt képeznek a készpénzben és értékcikkben bekövetkezett károk).

Amennyiben további információra, segítségre van szüksége, kattintson IDE, vagy regisztráljon ITT.

Fórum

Témák Hozzászólások Utolsó hozzászólás
Felelősségbiztosítás 0 db -
Névleges kamatláb:

egy értékpapír esetében a névérték százalékában meghatározott kamatláb. az általa meghatározott névleges kamatösszeg kerül a kibocsátó által rendszeres kifizetésre.

Cafeteria a hiteleseknek!


Új béren kívüli juttatásként jövőre már a törlesztő részletben is segíthetnek a munkáltatók. Mivel ez adómentes cafeteria elem lehet, így a focibérleten kívül nem lesz más hasonlóan kedvező támogatás.

2009-2016 © Urbán József Pénzügyi Tanácsadó
dimension webstudio - weboldal készítés
Bankszámla, Bankkártya, Hitel/áruvásárlási kártya, Folyószámlahitel, Személyi kölcsön,
Jármű lízing/hitel, Jelzálog hitel, Céges hitel,